Giải bài C1 trang 6 SGK Vật Lý 6Bài 1: Đo độ dài

Bài C1 (trang 6 SGK Vật Lý 6): Tìm từ thích hợp điền vào các chỗ trống sau:

lm = (1)... dm.

lm = (2)... cm.

lcm = (3)... mm.

lkm = (4)... m.

Lời giải:

(1) lm = l0dm;

(2) lm = l00cm;

(3) lcm = l0mm;

(4) lkm = l000m.

Tham khảo lời giải Lý 6 bài 1 khác:

Mục lục Giải bài tập Vật Lý 6 theo chương:

Loạt bài Giải bài tập Vật Lý 6 | Để học tốt Vật Lý 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Vật Lý 6Để học tốt Vật Lý 6 và bám sát nội dung sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-1-do-do-dai.jsp