Giải Hóa 11 Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt Hóa 11

Chương 1: Sự điện li

Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Để học tốt Hóa 11, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 11.

Thí nghiệm 1 (trang 24 SGK Hóa 11): Thí nghiệm 1. Tính axit - bazơ

Lời giải:

- Dụng cụ:

+ Mặt kính đồng hồ.

+ Ống hút nhỏ giọt.

+ Bộ giá ống nghiệm.

- Hóa chất :

+ Dung dịch HCl 0,1M.

+ Giấy chỉ thị pH.

+ Dung dịch NH4Cl 0,1M.

+ Dung dịch CH3COONa 0,1M.

+ Dung dịch NaOH 0,1M.

- cách tiến hành thí nghiệm :

+ Đặt một mẩu giấy chỉ thị pH lên mặt kính đồng hồ. Nhỏ lên mẩ giấy đó một giọt dung dịch HCl 0,10M.

+ So sánh màu của mẩu giấy với mẫu chuẩn để biết giá trị pH.

+ Làm tương tự như trên, nhưng thay dung dịch HCl lần lượt bằng từng dung dịch sau : CH3COOH 0,10M; NaOH 0,10M; NH3 0,10M. Giải thích.

- Hiện tượng :

- Nhỏ dung dịch HCl 0,1M lên mẫu giấy pH, giấy chuyểnsang màu ứng với PH = 1: Môi trường axít mạnh.

- Thay dung dịch HCl bằng dd NH3 0,1M, giấy chuyểnsang màu ứng với pH = 9: Môi trường bazơ yếu.

- Thay dung dịch NH4Cl bằng dd CH3COOH 0,1M, giấychuyển sang màu ứng với PH = 4. Môi trường axít yếu.

- Thay dung dịch HCl bằng dd NaOH 0,1M, giấy chuyểnsang màu ứng với pH = 13. Môi trường kiềm mạnh.

- Giải thích và phương trình phản ứng : Muối CH3COONa tạo bởi bazơ mạnh và gốc axít yếu. Khi tan trong nước gốc axít yếu bị thuỷ phân làm cho dd có tính bazơ.

Thí nghiệm 2 (trang 24 SGK Hóa 11): Thí nghiệm 2. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Lời giải:

- Dụng cụ:

+ Ống nghiệm.

+ Thìa, muỗng lấy hóa chất.

- Hóa chất :

+ Dung dịch Na2CO3.

+ Dung dịch CaCl2.

+ Dung dịch phenolphtalein.

+ Dung dịch ZnSO4.

+ Dung dịch NaOH.

- cách tiến hành thí nghiệm :

+ Cho khoảng 2 ml dung dịch Na2CO3 đặc vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch CaCl2 đặc. Nhận xét hiện tượng xảy ra.

+ Hòa tan kết tủa thu được ở thí nghiệm a) bằng dung dịch HCl loãng. Nhận xét các hiện tượng xảy ra.

+ Một ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch NaOH loãng. Nhỏ vào đó vài giọt dung dịch phenolphtalein. Nhận xét màu của dung dịch. Nhỏ từ từ dung dịch HCl loãng vào ống nghiệm trên, vừa nhỏ vừa lắc cho đến khi mất màu. Giải thích hiện tượng xảy ra.

- Hiện tượng :

a. Nhỏ dd Na2CO3 đặc vào dd CaCl2 đặc xuất hiện kết tủa trắng CaCO3.

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl.

b. Hoà tan kết tủa CaCO3 vừa mới tạo thành bằng dd HCl loãng: Xuất hiện các bọt khí CO2, kết tủa tan thì CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.

c. Nhỏ vài giọt dd phenolphtalein vào dd NaOH loãng chứa trong ống nghiệm, dd có màu hồng tím. Nhỏ từ từ từng giọt dd HCl vào, vừa nhỏ vừa lắc,dd sẽ mất màu. Phản ứng trung hoà xảy ra tạo thành dd muối trung hoà NaCl và H2O môi trường trung tính.

NaOH + HCl → NaCl + H2O.

- Giải thích và phương trình phản ứng : Khi lượng NaOH bị trung hoà hết, màu hồng của Phenolphtalein trong kiềm không còn dung dịch chuyển thành không màu

Các bài giải Hóa 11 Chương 1 khác:

Mục lục giải bài tập Hóa 11 theo chương:

Loạt bài siêu HOT!!!! Link Soạn văn lớp 11, Giải bài tập Toán 11Giải bài tập tiếng Anh 11 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Giải bài tập Hóa học lớp 11 | Để học tốt Hóa học lớp 11 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Hóa học 11 (Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. HCM) và Để học tốt Hóa học 11 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^