Giải Toán 12 nâng cao Bài 3: Lôgarit
Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 3: Lôgarit

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 89-90 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Các bài giải bài tập Giải Tích 12 nâng cao chương 2 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán 12 nâng cao theo chương:

Loạt bài Giải bài tập Toán 12 nâng cao | Để học tốt Toán 12 nâng cao của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải bài tập Giải Tích 12 nâng caoGiải bài tập Hình học 12 nâng cao và bám sát nội dung sgk Giải tích 12 nâng cao và Hình học 12 nâng cao.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.