Giải bài 3 trang 151 sgk Toán 3Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Chương 4 : Các số đến 100 000

Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông

Bài 3 (trang 151 SGK Toán 3): Tính theo mẫu

Mẫu: 3cm2 + 5cm2 = 8cm2

18cm2 + 26cm2 =

40cm2 – 17cm2 =

3 cm2 x 2= 6cm2

6cm2 x 4cm2 =

32cm2 : 4cm2 =

Lời giải:

18cm2 + 26cm2 = 44 cm2

40cm2 – 17cm2 = 23cm2

6cm2 x 4cm2 = 24cm2

32cm2 : 4cm2 = 8cm2

Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 4 : Các số đến 100 000 bài Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Loạt bài siêu HOT!!! Link Soạn và giải Tiếng Việt 3 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3 (Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. HCM) và Để học tốt Toán 3 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn và trả lời câu hỏi Tiếng Việt 3, Tiếng Việt 4, Tiếng Việt 5, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


don-vi-do-dien-tich-xang-ti-met-vuong.jsp