Giải Toán 7 Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)Giải bài tập Toán 7 Tập 1 | Để học tốt Toán 7 Tập 1

Chương 2: TAM GIÁC

Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)

Để học tốt Toán 7, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 7 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Toán 7.

Luyện tập 1 (trang 123-124)

Luyện tập 2 (trang 124)

Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác (trang 125)

Các bài giải Toán 8 Tập 1 phần Hình Học Chương 2 khác:

Tham khảo thêm lời giải các chương khác:

Tham khảo thêm lời giải các chương Toán 7 Tập 2 khác:

Loạt bài siêu HOT!!! Link Soạn văn 7 (ngắn gọn, đầy đủ)Giải bài tập Tiếng Anh 7 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 7 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên quyển sách Giải bài tập Toán 7 (Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^
Soạn văn lớp 7 và Giải bài tập Tiếng Anh 7 tại vietjack.com: