Tài liệu tham khảo về HTTPCác nguồn sau chứa các thông tin hữu ích về HTTP. Mong bạn sử dụng chúng để hiểu sâu hơn những gì chúng tôi đã trình bày trong loạt bài này.

Các đường link hữu ích về HTTP

Các quyển sách hữu ích về HTTP

  • What Every Web Developer Should Know About HTTP
  • HTTP: The Definitive Guide
  • HTTP Developer's Handbook
  • HTTP Essentials: Protocols for Secure, Scaleable Web Sites
  • SSL & TLS Essentials: Securing the Web
  • Sams Teach Yourself TCP/IP in 24 Hours

Loạt bài hướng dẫn học HTTP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com