Các kiểu Modifier trong JavaModifier là các từ khóa mà bạn thêm vào những định nghĩa để thay đổi ý nghĩa của chúng. Ngôn ngữ Java có hàng loạt các modifier, bao gồm:

Để sử dụng một Modifier, bạn bao từ khóa của nó trong định nghĩa của một lớp, phương thức, hoặc biến. Modifier đặt trước phần còn lại của lệnh, như trong ví dụ sau (các từ in nghiêng):

public class tenClass {
   // ...
}
private boolean myFlag;
static final double weeks = 9.5;
protected static final int BOXWIDTH = 42;
public static void main(String[] arguments) {
   // Phan than phuong thuc
}

Access Modifier trong Java

Java cung cấp một số Access Modifier để thiết lập chỉ định truy cập cho các lớp, các biến, các phương thức và constructor. Có 4 mức độ truy cập là:

  • Default: Truy cập trong nội bộ package

  • Private: Truy cập trong nội bộ lớp

  • Public: Thành phần công khai, truy cập tự do từ bên ngoài

  • Protected: Thành phần được bảo vệ, bị hạn chế truy nhập từ bên ngoài.

Non Access Modifier trong Java

Java cũng cung cấp một số Non-Access Modifier để thực hiện các tính năng khác:

  • Static Modifier để tạo các phương thức lớp và các biến.

  • Final Modifier để kết thúc sự thi hành của các lớp, các phương thức và các biến.

  • Abstract Modifier để tạo các lớp và các phương thức trừu tượng.

  • Synchronized Modifier và Volatile Modifier được sử dụng cho các Thread.

Chương sau đề cập vấn đề gì trong Java?

Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ bàn luận về Các toán tử cơ bản được sử dụng trong ngôn ngữ Java. Chương tới sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cách những toán tử có thể được sử dụng trong khi phát triển ứng dụng.

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.