Cài đặt môi trường Java
Cài đặt môi trường nội bộ

Nếu bạn muốn cài đặt môi trường cho việc sử dụng ngôn ngữ Java, phần sau đây sẽ giúp bạn cách tải và cài đặt Java trên máy tính cá nhân của bạn. Theo những bước sau đây để cài đặt môi trường Java.

Java SE có thể download miễn phí tại link sau Download Java. Java SE có thể download miễn phí tại link sau. Bạn nên download phiên bản Java phù hợp với hệ điều hành máy mà bạn đang sử dụng.

Những lệnh sau đây giúp download và run .exe file để cài đặt Java trên máy tính của bạn. Khi bạn đã cài đặt Java trên máy tính, bạn cần phải cài đặt các biến môi trường đến đúng thư mục cài đặt:

Cài đặt đường dẫn cho Window 2000/XP

Giả sử bạn đã cài đặt Java trong thư mục c:\Program Files\java\jdk:

  • Nhấp chuột phải vào 'My Computer' và chọn 'Properties'.

  • Click vào nút 'Environment variables' ở dưới 'Advanced' tab.

  • Bây giờ, thông báo biến 'Path' để mà nó cũng chứa path để có thể thực thi Java. Ví dụ, nếu path hiện tại được thiết lập là 'C:\WINDOWS\SYSTEM32', thì bạn thay đổi path để đọc 'C:\WINDOWS\SYSTEM32;c:\Program Files\java\jdk\bin'.

Cài đặt đường dẫn cho Windows 95/98/ME:

Giả sử bạn đã cài đặt Java trong thư mục c:\Program Files\java\jdk:

  • Chỉnh sửa 'C:\autoexec.bat' file và thêm dòng sau vào cuối cùng:
    'SET PATH=%PATH%;C:\Program Files\java\jdk\bin'

Cài đặt đường dẫn cho Linux, UNIX, Solaris, FreeBSD:

Biến môi trường PATH nên được thiết lập để trỏ tới các tệp Java nhị phân đã được cài đặt. Bạn nên tham khảo văn kiện về shell nếu bạn gặp trục trặc trong bước này.

Ví dụ, nếu bạn sử dụng bash như là shell của bạn, thì bạn nên thêm dòng sau vào cuối '.bashrc: export PATH=/path/to/java:$PATH'

Các Java Editor phổ biến:

Để viết các chương trình Java, bạn sẽ cần một Text Editor. Có nhiều rất nhiều loại, và bạn nên sử dụng một trong các loại sau:

  • Notepad: Trên thiết bị Windown bạn có thể sử dụng trình soạn thảo text đơn giản như notepad.

  • Netbeans: Là một chương trình IDE mã nguồn mở mà miễn phí, bạn có thể thể download tại link sau: http://www.netbeans.org/index.html.

  • Eclipse: Là một trình IDE được phát triển bởi cộng đồng mã nguồn mở eclipse, có thể được download tại địa chỉ http://www.eclipse.org/.

Để làm quen với Môi trường và Kết nối cơ sở dữ liệu (JDBC) trong Java, mời bạn tham khảo loạt bài: Ví dụ về Cài đặt Java và loạt bài: Ví dụ về Java JDBC.

Chương sau đề cập vấn đề gì trong Java?

Chương tới sẽ hướng dẫn bạn viết và chạy chương trình Java đầu tiên cũng như các cú pháp hữu ích giúp bạn phát triển các ứng dụng.

Mọi người cho thể tham gia khóa học Java thứ 2 của vietjackteam vào đầu tháng 05/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Xem thêm loại bài Android http://vietjack.com/android/index.jsp nếu các bạn muốn trở thành lập trình viên Android hoặc xem thêm loại bài JSP http://vietjack.com/jsp/index.jsp nếu các bạn muốn trở thành một J2EE developer.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.