Chuỗi con trong Java
Một phần của chuỗi được gọi là chuỗi con (substring, hay chuỗi phụ). Nói cách khác, chuỗi con là một tập con của chuỗi khác. Trong trường hợp startIndex là inclusive (là bao gồm cả chỉ mục đầu tiên này) và endIndex là exclusive (là loại trừ đi chỉ mục đầu tiên này).

Ghi chú: Chỉ mục bắt đầu tính từ 0.

Bạn có thể lấy chuỗi con từ đối tượng String đã cho bởi một trong hai phương thức sau:

 • public String substring(int startIndex): Phương thức này trả về đối tượng String mới chứa chuỗi con của chuỗi đã cho từ chỉ mục startIndex đã xác định (đây là inclusive).

 • public String substring(int startIndex, int endIndex): Phương thức này trả về đối tượng String mới chứa chuỗi con của chuỗi đã cho từ chỉ mục startIndex (đây là inclusive) tới chỉ mục endIndex (đây là exclusive) đã xác định.

Bạn theo dõi ví dụ sau để hiểu startIndex và endIndex:

String s="hello"; 
System.out.println(s.substring(0,2));//he 

Trong chuỗi con trên, 0 trỏ tới h nhưng 2 trỏ tới e (bởi vì chỉ mục kết thúc là exclusive). Do đó, chương trình trên sẽ in ra từ "he".

Ví dụ về chuỗi con trong Java

Dưới đây là ví dụ đơn giản về chuỗi con trong Java:

public class Chuoicon{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s="Trang Vietjack"; 
  System.out.println(s.substring(5));//Vietjack 
  System.out.println(s.substring(0,5));//Trang 
 } 
} 

Mọi người cho thể tham gia khóa học Java thứ 2 của vietjackteam vào đầu tháng 05/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Xem thêm loại bài Android http://vietjack.com/android/index.jsp nếu các bạn muốn trở thành lập trình viên Android hoặc xem thêm loại bài JSP http://vietjack.com/jsp/index.jsp nếu các bạn muốn trở thành một J2EE developer.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.