Chuyển đổi Int thành String trong JavaMiêu tả

Nếu bạn cần phải hiển thị số trong textfield thì bạn cần phải thực hiện việc chuyển đổi Int thành String vì mọi thứ trong textfield được hiển thị dưới dạng chuỗi.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng việc sử dụng một trong hai phương thức là: String.valueOf()Integer.toString().

Sử dụng phương thức String.valueOf()

Phương thức valueOf() là phương thức static của lớp String và nó được sử dụng để chuyển đổi Int thành String. Cú pháp của phương thức này là:

public static String valueOf(int i)  

Dưới đây là ví dụ minh họa cách sử dụng phương thức String.valueOf() để chuyển đổi Int thành String trong Java.

public class IntToStringExample {
	public static void main(String args[]) {
		int i = 300;
		String s = String.valueOf(i);
		System.out.print("Gia tri cua (i + 100) la: ");
		System.out.println(i + 100);
		System.out.print("Gia tri cua (s + 100) la: ");
		System.out.println(s + 100);
									
	}
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Gia tri cua (i + 100) la: 400
Gia tri cua (s + 100) la: 300100

Sử dụng phương thức Integer.toString()

Phương thức toString() là phương thức static của lớp Integer để chuyển đổi Int thành String. Cú pháp của phương thức này là:

public static String toString(int i)  

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng phương thức Integer.toString() để chuyển đổi Int thành String trong Java.

public class IntToStringExample {
	public static void main(String args[]) {
		int i = 300;
		String s = Integer.toString(i);
		System.out.print("Gia tri cua (i + 100) la: ");
		System.out.println(i + 100); 
		System.out.print("Gia tri cua (s + 100) la: ");
		System.out.println(s + 100); 
									
	}
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Gia tri cua (i + 100) la: 400
Gia tri cua (s + 100) la: 300100

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.