Chuyển đổi String thành Date trong JavaMiêu tả

Trong Java, chúng ta có thể chuyển đổi String thành Date với sự giúp đỡ của phương thức parse() của lớp DateFormatSimpleDateFormat.

Ví dụ để chuyển đổi String thành Date trong Java

Ví dụ 1:

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class StringToDateExample {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		String stringDate = "22/01/2016";
		Date date1 = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").parse(stringDate);
		System.out.println(stringDate + "\t" + date1);
	}
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

22/01/2016	Fri Jan 22 00:00:00 ICT 2016

Ví dụ 2: minh họa cách chuyển đổi các kiểu String khác nhau thành Date

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class StringToDateExample {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		String stringDate1 = "22/01/2016";
		String stringDate2 = "22-Jan-2016";
		String stringDate3 = "01 22, 2016";
		String stringDate4 = "Fri, Jan 22 2016";
		String stringDate5 = "Fri, Jan 22 2016 23:37:50";
		String stringDate6 = "22-Jan-2016 23:37:50";
		SimpleDateFormat formatter1 = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
		SimpleDateFormat formatter2 = new SimpleDateFormat("dd-MMM-yyyy");
		SimpleDateFormat formatter3 = new SimpleDateFormat("MM dd, yyyy");
		SimpleDateFormat formatter4 = new SimpleDateFormat("E, MMM dd yyyy");
		SimpleDateFormat formatter5 = new SimpleDateFormat(
				"E, MMM dd yyyy HH:mm:ss");
		SimpleDateFormat formatter6 = new SimpleDateFormat(
				"dd-MMM-yyyy HH:mm:ss");
		Date date1 = formatter1.parse(stringDate1);
		Date date2 = formatter2.parse(stringDate2);
		Date date3 = formatter3.parse(stringDate3);
		Date date4 = formatter4.parse(stringDate4);
		Date date5 = formatter5.parse(stringDate5);
		Date date6 = formatter6.parse(stringDate6);
		System.out.println(stringDate1 + "\t" + date1);
		System.out.println(stringDate2 + "\t" + date2);
		System.out.println(stringDate3 + "\t" + date3);
		System.out.println(stringDate4 + "\t" + date4);
		System.out.println(stringDate5 + "\t" + date5);
		System.out.println(stringDate6 + "\t" + date6);
	}
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

22/01/2016	Fri Jan 22 00:00:00 ICT 2016
22-Jan-2016	Fri Jan 22 00:00:00 ICT 2016
01 22, 2016	Fri Jan 22 00:00:00 ICT 2016
Fri, Jan 22 2016	Fri Jan 22 00:00:00 ICT 2016
Fri, Jan 22 2016 23:37:50	Fri Jan 22 23:37:50 ICT 2016
22-Jan-2016 23:37:50	Fri Jan 22 23:37:50 ICT 2016

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 6 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 03/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Trong tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 150k cho khóa học, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.