Tài liệu tham khảo về Java
Các nguồn sau chứa các thông tin hữu ích về Java. Mong bạn sử dụng chúng để hiểu sâu hơn các chủ đề mà chúng tôi đã đề cập trong loạt bài hướng dẫn này.

Link hữu ích về Java

 • Tutorialspoint − Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi xây dựng dựa trên nguồn này.

 • The JavaTM Tutorials − Loạt bài hướng dẫn về Java giúp lập trình viên tạo các ứng dụng sử dụng ngôn ngữ Java.

 • JavaTM 2 SDK, Standard Edition − Site chính thức cho JavaTM 2 SDK, Standard Edition

 • Free Java Download − Tải Java cho destop của bạn!

 • Sun Developer Network − Site chính thức của Sun Microsystem liệt kê tất cả API documentation, Java Technology mới nhất, sách và các nguồn khác.

Sách hữu ích về Java

 • Java, A Beginner's Guide
 • Effective Java
 • Sams Teach Yourself Java in 24 Hours
 • Beginning Programming with Java For Dummies
 • Building Java Programs
 • Introduction to Java Programming

Mọi người cho thể tham gia khóa học do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết xin tham khảo link : Khóa học Java

Xem thêm loại bài Android http://vietjack.com/android/index.jsp nếu các bạn muốn trở thành lập trình viên Android hoặc xem thêm loại bài JSP http://vietjack.com/jsp/index.jsp nếu các bạn muốn trở thành một J2EE developer.

Follow https://www.facebook.com/vietjackteam/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.