Tạo lớp Immutable trong JavaCó nhiều lớp dạng Immutable (lớp mà không thể sửa đổi) trong Java như String, Boolean, Byte, Short, Integer, Long, Float, Double … Tóm lại, tất cả các lớp Wrapper và lớp String là không thể thay đổi. Chúng ta cũng có thể tạo các lớp mà không thể thay đổi bởi tạo lớp final mà có các thành viên dữ liệu là final như ví dụ dưới đây:

Ví dụ tạo lớp immutable trong Java

Trong ví dụ này chúng ta tạo lớp final có tên Employee. Nó có một thành viên dữ liệu là final, một constructor được tham số hóa và không có phương thức getter.

public final class Employee{ 
final String IDno; 
 
public Employee(String IDno){ 
this.IDno=IDno; 
} 
 
public String getIDno(){ 
return IDno; 
} 
 
} 

Lớp trên là immutable, bởi vì:

 • Biến instance của lớp là final, tức là chúng ta không thể thay đổi giá trị của nó sau khi tạo một đối tượng.

 • Lớp là final, vì thế bạn không thể tạo lớp con.

 • Không có phương thức setter, do đó bạn không có tùy chọn để thay đổi giá trị của biến instance.

Các điểm này làm cho lớp Employee là immutable.

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 6 của vietjackteam vào đầu tháng 02/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Nhân dịp U23 Việt Nam đại thắng, khóa học có giá 230k từ giờ đến Tết nguyên đán, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.8/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.