Lớp DriverManager trong JDBCLớp DriverManager hoạt động như một giao diện giữa người dùng và các driver. Nó theo dõi các driver có sẵn và xử lý việc thiết lập kết nối giữa một Database và Driver thích hợp. Lớp DriverManager duy trì một danh sách các lớp Driver mà đã được đăng ký bởi chính chúng bằng cách gọi phương thức DriverManager.registerDriver().

Một số phương thức được sử dụng phổ biến của lớp DriverManager

1. public static void registerDriver(Driver driver) throws SQLException

Phương thức này được sử dụng để đăng ký driver đã cho với DriverManager.

2. public static void deregisterDriver(Driver driver)

Phương thức này được sử dụng để xóa driver đã cho khỏi danh sách đăng ký với DriverManager.

3. public static Connection getConnection(String url)

Phương thức này được sử dụng để thiết lập kết nối với URL đã cho.

4. public static Connection getConnection(String url,String userName,String password)

Phương thức này được sử dụng để thiết lập kết nối với URL, username, và password đã cho.

5. public static void setLoginTimeout(int second)

Phương thức này thiết lập thời gian (bằng giây) tối đa mà một driver sẽ đợi trong khi cố gắng kết nối với một Database.

6. public static int getLoginTimeout()

Phương thức này lấy thời gian (bằng giây) tối đa mà một driver sẽ đợi trong khi cố gắng đăng nhập vào một Database.

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 6 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 03/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Trong tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 150k cho khóa học, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Loạt bài hướng dẫn học Java JDBC cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.comDemo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.