Event Listener trong Java SwingEvent Listener biểu diễn các giao diện chịu trách nhiệm xử lý các sự kiện. Java cung cấp các lớp Event Listener đa dạng, nhưng trong chương này chúng ta chỉ tập trung vào các lớp mà thường xuyên được sử dụng. Mỗi phương thức của một Event Listener có một tham số đơn là một đối tượng mà là lớp con của lớp EventObject.

EventListener Interface là một marker interface mà mỗi listener phải kế thừa. Lớp này được định nghĩa trong java.util package.

Cú pháp để khai báo java.util.EventListener Interface là:

public interface EventListener

Các Event Listener Interface trong Java Swing

Bảng dưới liệt kê một số Event Listener được sử dụng phổ biến:

STTLớp & Miêu tả
1 ActionListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận action event

2 ComponentListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận component event

3 ItemListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận item event

4 KeyListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận key event

5 MouseListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận mouse event

6 WindowListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận window event

7 AdjustmentListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận adjusmtent event

8 ContainerListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận container event

9 MouseMotionListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận mouse motion event

10 FocusListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận focus event

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 6 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 03/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Trong tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 150k cho khóa học, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.