Hiển thị hình ảnh sử dụng Java SwingĐể hiển thị hình ảnh, chúng ta sử sụng phương thức drawImage() của lớp Graphics. Cú pháp của phương thức này như sau:

public abstract boolean drawImage(Image img, int x, int y, ImageObserver observer): được sử dụng để vẽ hình ảnh đã cho.

Ví dụ về hiển thị hình ảnh trong Java Swing

import java.awt.*; 
import javax.swing.JFrame; 
 
public class MyCanvas extends Canvas{ 
   
  public void paint(Graphics g) { 
 
    Toolkit t=Toolkit.getDefaultToolkit(); 
    Image i=t.getImage("p3.gif"); 
    g.drawImage(i, 120,100,this); 
     
  } 
    public static void main(String[] args) { 
    MyCanvas m=new MyCanvas(); 
    JFrame f=new JFrame(); 
    f.add(m); 
    f.setSize(400,400); 
    f.setVisible(true); 
  } 
 
}  

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


swing_control_trong_java_swing.jsp

Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.