Lớp JTextArea trong Java SwingLớp JTextArea được sử dụng để tạo một khu vực dành cho text. Nó là một khu vực gồm nhiều dòng và chỉ hiển thị thuần text. Dưới đây là cú pháp khai báo của lớp javax.swing.JTextArea:

public class JTextArea
  extends JTextComponent

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • javax.swing.text.JTextComponent

 • javax.swing.JComponent

 • java.awt.Container

 • java.awt.Component

 • java.lang.Object

Các constructor của lớp JTextArea trong Java Swing

JTextArea(): Tạo một TextArea mới.

JTextArea(String s): Tạo một TextArea mới với text đã cho.

JTextArea(int row, int column): Tạo một TextArea trống, mới với số hàng và cột đã cho.

JTextArea(String s, int row, int column): Tạo một TextArea mới với text, số hàng và cột đã cho.

Các phương thức được sử dụng phổ biến của lớp JTextArea trong Java Swing

1. public void setRows(int rows): Được sử dụng để thiết lập số hàng đã cho.

2. public void setColumns(int cols): Được sử dụng để thiết lập số cột đã cho.

3. public void setFont(Font f): Được sử dụng để thiết lập font đã cho.

4. public void insert(String s, int position): Được sử dụng để chèn text vào vị trí đã cho.

5. public void append(String s): Được sử dụng để phụ thêm text đã cho vào cuối tài liệu.

Chương trình ví dụ đơn giản đầu tiên về lớp JTextArea

import java.awt.Color; 
import javax.swing.*; 
 
public class TArea { 
  JTextArea area; 
  JFrame f; 
  TArea(){ 
  f=new JFrame(); 
     
  area=new JTextArea(300,300); 
  area.setBounds(10,30,300,300); 
   
  area.setBackground(Color.black); 
  area.setForeground(Color.white); 
     
  f.add(area); 
   
  f.setSize(400,400); 
  f.setLayout(null); 
  f.setVisible(true); 
} 
  public static void main(String[] args) { 
    new TArea(); 
  } 
} 

Chương trình ví dụ khác về lớp JTextArea

package com.vietjack.gui;
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
public class SwingControlDemo {
  
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;

  public SwingControlDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingControlDemo swingControlDemo = new SwingControlDemo();   
   swingControlDemo.showTextAreaDemo();
  }

  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);    
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);  

   statusLabel.setSize(350,100);

   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private void showTextAreaDemo(){
   headerLabel.setText("Control in action: JTextArea"); 

   JLabel commentlabel= new JLabel("Comments: ", JLabel.RIGHT);

   final JTextArea commentTextArea = 
     new JTextArea("This is a Swing tutorial "
     +"to make GUI application in Java.",5,20);

   JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(commentTextArea);  

   JButton showButton = new JButton("Show");

   showButton.addActionListener(new ActionListener() {
     public void actionPerformed(ActionEvent e) {   
      statusLabel.setText( commentTextArea.getText());    
     }
   }); 

   controlPanel.add(commentlabel);
   controlPanel.add(scrollPane);    
   controlPanel.add(showButton);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }
}

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 7 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 06/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa offline dùng kiến thức khóa online trong 5 buổi đầu tiên của khóa học, sau đó tập trung vào làm các project để trọng tâm đi làm, đi phỏng vấn, định hướng đi làm. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


swing_control_trong_java_swing.jsp