Lớp SpringLayout trong Java SwingLớp SpringLayout đặt vị trí các con của Container liên kết với nó tuân theo một tập hợp các ràng buộc. Cú pháp để khai báo lớp javax.swing.SpringLayout là:

public class SpringLayout
  extends Object
   implements LayoutManager2

Lớp này có SpringLayout() constructor để tạo một SpringLayout mới.

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • java.lang.Object

Lớp SpringLayout bao gồm các trường sau:

 • static String BASELINE: Xác định baseline của một thành phần.

 • static String EAST: Xác định cạnh phải của hình chữ nhật bao của một thành phần.

 • static String HEIGHT: Xác định chiều cao của hình chữ nhật bao của một thành phần.

 • static String HORIZONTAL_CENTER: Xác định sự căn chỉnh ngang của hình chữ nhật bao của một thành phần.

 • static String NORTH: Xác định cạnh trên của hình chữ nhật bao của một thành phần.

 • static String SOUTH: Xác định cạnh dưới của hình chữ nhật bao của một thành phần.

 • static String VERTICAL_CENTER: Xác định sự căn chỉnh dọc của hình chữ nhật bao của một thành phần.

 • static String WEST: Xác định cạnh trái của hình chữ nhật bao của một thành phần.

 • static String WIDTH: Xác định độ rộng của hình chữ nhật bao của một thành phần.

Ví dụ lớp SpringLayout

package com.vietjack.gui;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class SwingLayoutDemo {
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;
  private JLabel msglabel;

  public SwingLayoutDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingLayoutDemo swingLayoutDemo = new SwingLayoutDemo(); 
   swingLayoutDemo.showSpringLayoutDemo();    
  }
   
  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));

   headerLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER );
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);    

   statusLabel.setSize(350,100);
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
	    System.exit(0);
     }    
   });  
   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private void showSpringLayoutDemo(){

   headerLabel.setText("Layout in action: SpringLayout");  
   SpringLayout layout = new SpringLayout();

   JPanel panel = new JPanel();
   panel.setLayout(layout);
   JLabel label = new JLabel("Enter Name: ");
   JTextField textField = new JTextField("", 15);
   panel.add(label);
   panel.add(textField);

   layout.putConstraint(SpringLayout.WEST, label,5,
     SpringLayout.WEST, controlPanel);
   layout.putConstraint(SpringLayout.NORTH, label,5,
     SpringLayout.NORTH, controlPanel);
   layout.putConstraint(SpringLayout.WEST, textField,5,
     SpringLayout.EAST, label);
   layout.putConstraint(SpringLayout.NORTH, textField,5,
     SpringLayout.NORTH, controlPanel);
   layout.putConstraint(SpringLayout.EAST, panel,5,
     SpringLayout.EAST, textField);
   layout.putConstraint(SpringLayout.SOUTH, panel,5,
     SpringLayout.SOUTH, textField);
   controlPanel.add(panel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  } 
}

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 6 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 03/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Trong tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 150k cho khóa học, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


layout_trong_java_swing.jsp