Tạo Edit Menu sử dụng Java SwingTrong chương này, chúng ta cùng tìm hiểu code để tạo Edit Menu cho Notepad:

import javax.swing.*; 
import java.awt.event.*; 
 
public class Notepad implements ActionListener{ 
JFrame f; 
JMenuBar mb; 
JMenu file,edit,help; 
JMenuItem cut,copy,paste,selectAll; 
JTextArea ta; 
   
Notepad(){ 
f=new JFrame(); 
 
cut=new JMenuItem("cut"); 
copy=new JMenuItem("copy"); 
paste=new JMenuItem("paste"); 
selectAll=new JMenuItem("selectAll"); 
 
cut.addActionListener(this); 
copy.addActionListener(this); 
paste.addActionListener(this); 
selectAll.addActionListener(this); 
 
mb=new JMenuBar(); 
mb.setBounds(5,5,400,40); 
 
file=new JMenu("File"); 
edit=new JMenu("Edit"); 
help=new JMenu("Help"); 
 
edit.add(cut);edit.add(copy);edit.add(paste);edit.add(selectAll); 
 
 
mb.add(file);mb.add(edit);mb.add(help); 
 
ta=new JTextArea(); 
ta.setBounds(5,30,460,460); 
 
f.add(mb);f.add(ta); 
 
f.setLayout(null); 
f.setSize(500,500); 
f.setVisible(true); 
} 
 
public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
if(e.getSource()==cut) 
ta.cut(); 
if(e.getSource()==paste) 
ta.paste(); 
if(e.getSource()==copy) 
ta.copy(); 
if(e.getSource()==selectAll) 
ta.selectAll(); 
} 
 
public static void main(String[] args) { 
  new Notepad(); 
} 
} 

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 6 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 03/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Nhân dịp U23 Việt Nam đại thắng, khóa học có giá 230k từ giờ đến Tết nguyên đán, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.8/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


swing_control_trong_java_swing.jsp