noConflict() trong jQuery
Nhiều thư viện JavaScript sử dụng $ như là một tên hàm hoặc tên biến, như trong jQuery. Trong ngôn ngữ jQuery, $ chỉ là biệt danh cho jQuery, vì thế tất cả các tính năng vẫn có sẵn khi không sử dụng $.

Chạy phương thức $.noConflict() để kiểm soát biến $, để biết thư viện nào đầu tiên đã sử dụng nó. Điều này đảm bảo cho việc jQuery không xung đột với đối tượng $ của các thư viện khác.

Sau đây là cách đơn giản để tránh bất kỳ xung đột nào:

// Import other Library
// Import jQuery Library
$.noConflict();
// Code that uses other library's $ can follow here.

Kỹ thuật này đặc biệt hiệu quả khi liên hợp với khả năng của phương thức .ready() để tạo biệt danh cho đối tượng jQuery, khi trong phương thức .ready() chúng ta có thể sử dụng $ nếu chúng ta không muốn xuất hiện bất kỳ xung đột nào xảy ra sau nữa:

// Import other library
// Import jQuery
$.noConflict();
jQuery(document).ready(function($) {
   // Code that uses jQuery's $ can follow here.
});
// Code that uses other library's $ can follow here.

Loạt bài hướng dẫn học lập trình jQuery cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học jQuery khác tại VietJack:jquery_la_gi.jsp