Xóa Collection trong MongoDBPhương thức drop() trong MongoDB

Phương thức db.collection.drop() trong MongoDB được sử dụng để xóa một Collection từ cơ sở dữ liệu.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh drop() là như sau:

db.COLLECTION_NAME.drop()

Ví dụ

Đầu tiên, bạn kiểm tra các Collection có sẵn bên trong cơ sở dữ liệu mydb.

>use mydb
switched to db mydb
>show collections
mycol
mycollection
system.indexes
tutorialspoint
>

Bây giờ, bạn xóa Collection với tên mycollection như sau:

>db.mycollection.drop()
true
>

Sau đó, kiểm tra lần nữa các Collection bên trong cơ sở dữ liệu:

>show collections
mycol
system.indexes
tutorialspoint
>

Phương thức drop() sẽ trả về true, nếu Collection đã chọn bị xóa thành công, nếu không, nó sẽ trả về false.

Loạt bài hướng dẫn học MongoDB cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học lập trình MongoDB phổ biến khác tại VietJack: