PHP & MySQL
PHP sẽ làm việc thực sự với tất cả Database Software, bao gồm Oracle và Sybase, nhưng MySQL Database là được sử dụng phổ biến nhất.

Điều bạn cần làm trước?

  • Bạn nên hiểu các khái niệm về MySQL.

  • Tải và cài đặt phiên bản mới nhất của MySQL.

  • Tạo Database user là guest với password là guest123.

  • Nếu bạn chưa tạo một Database, thì bạn cần Root user và password của nó để tạo một Database.

Chúng tôi đã phân chia chương này thành các chương phụ sau:

Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow https://www.facebook.com/vietjackteam/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack: