Tích hợp PayPal trong PHP
PayPal là hệ thống xử lý thanh toán. Chúng ta có thể tích hợp PayPal với các Website bằng cách sử dụng PHP.

Hệ thống file tích hợp PayPal

Hệ thống file tích hợp PayPal bao gồm 4 file sau:

 • constants.php − File này đã bao API username, password và signature.

 • CallerService.php − File này đã bao PayPal Services, được sử dụng để gọi các dịch vụ của PayPal.

 • confirmation.php − File này đã bao một form với số trường tối thiểu cần thiết để thực hiện tiến trình thanh toán và nó sẽ trả về kết quả tiến trình thanh toán thành công hay thất bại.

 • PayPal_entry.php − Trang này đã sử dụng để gửi user data tới PayPal. Nó hoạt động như là một Adapter giữa PayPal và User Form.

Người dùng phải tải một PayPal SDK file từ trang này và exact một zip file. Zip file chứa 4 php file. Chúng ta không cần thay đổi bất kỳ file nào ngoại trừ constants.php.

Tệp constants.php chứa code như dưới đây:

<?php
  define('API_USERNAME', 'Tên người dùng');
  define('API_PASSWORD', 'Mật khẩu');
  define('API_SIGNATURE', 'API SIGNATURE của bạn');
  define('API_ENDPOINT', 'https://api-3t.paypal.com/nvp');
  define('USE_PROXY',FALSE);
  define('PROXY_HOST', '127.0.0.1');
  define('PROXY_PORT', '808');
  define('PAYPAL_URL', 'https://www.PayPal.com/webscr&cmd=_express-checkout&token=');
  define('VERSION', '53.0');
?>

Người dùng sẽ khai báo Username, password và signature trong cú pháp trên, mà được đặt trong constants.php. Đây là một ví dụ thực nghiệm, để amout cuối cùng sẽ được thêm vào tài khoản của sandbox.

Mọi người cho thể tham gia khóa học Java thứ 2 tại Hà Nội của vietjackteam vào đầu tháng 05/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack: