Tổng hợp hàm trong PHP
PHP cung cấp một tập hợp hàm đa dạng. Dưới đây là danh sách các loại hàm quan trọng. Tất nhiên cũng có một số loại hàm khác không được liệt kê ở đây.

Để chạy các ví dụ, bạn sao chép phần PHP code vào phần // Phần PHP code ở dưới đây và sau đó lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả.

<html>
  
  <head>
   <title>Hàm trong PHP</title>
  </head>
  
  <body>
    
    // Phần PHP code
    
  </body>

</html>

Bạn truy cập link để có danh sách đầy đủ các hàm liên quan đến loại đó.

Với các hàm sau, bạn truy cập link để thấy cách sử dụng khái quát của nó trên http://in.php.net.

Link tới các loại hàm khác trong PHP

Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow https://www.facebook.com/vietjackteam/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack: