Tối ưu hóa thẻ Meta trong SEOCó hai thẻ Meta quan trọng:

 • Thẻ Meta miêu tả - Meta Miêu tả
 • Thẻ Meta từ khóa – Meta keyword

Một số phương tiện tìm kiếm có thể hiển thị thẻ Meta miêu tả như là một phần của các kết quả tìm kiếm, nhưng các thẻ Meta từ khóa không nên xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm.

Sự nhất trí chung trong các Chuyên gia SEO là các thẻ Meta là chết. Ngay cả khi rất nhiều Chuyên gia tiếp tục sử dụng các thẻ Meta trong các site riêng của họ.

Với Google, việc thêm các thẻ Meta miêu tả không dẫn đến một sự tăng trong Search Engine Results Pages (SERPs), nhưng các thẻ Meta này có thể được sử dụng để miêu tả cho danh sách SERP của bạn trong Google.

Với Yahoo!, họ sử dụng thẻ Meta từ khóa khi nó xếp hạng một trang. Vì thế, nó là hợp lý để thêm một thẻ cho Yahoo! và bất kỳ phương tiện tìm kiếm nhỏ nào khác mà vẫn sử dụng.

Các thẻ Meta trông như thế nào?

Bạn có thể thêm đoạn code sau vào khu vực head trong trang của bạn:

<meta name="keywords" 
     content="KEYWORD1 KEYWORD2 KEYPHRASE1 etc. 
     about 30 to 40 unique words">

<meta name="description" 
     content="An accurate, keyword-rich description 
     about 150 characters">

Các tip cho thẻ Meta miêu tả

Các lời khuyên quan trọng sau cho các thẻ Meta miêu tả tốt:

 • Sử dụng các từ khóa trong thẻ Meta miêu tả của bạn.

 • Đừng lặp lại các từ quá thường xuyên, nhưng thử sử dụng nhiều cú pháp cho các từ khóa.

 • Không nên có nhiều hơn 150 ký tự trong một thẻ Meta miêu tả trong một trang web đơn.

 • Sử dụng một thẻ Meta miêu tả khác nhau cho mỗi trang web, khi mỗi trang là khác nhau và nếu bạn đặt một Title và một miêu tả tốt trên trang đó, nó sẽ có cơ hội cao để được tìm thấy.

Các tip cho thẻ Meta từ khóa

Bạn truy cập vào chương trước để nhận biết các từ khóa tốt. Sử dụng các lời khuyên sau để chuẩn bị cho các thẻ Meta từ khóa tốt.

 • Sử dụng từ đồng nghĩa
 • Sử dụng các từ khóa duy nhất
 • Không cần thiết lặp lại bất kỳ cụm từ đã cho nào.
 • Bạn có thể lặp lại một từ bao nhiêu lần cũng được, miễn là mỗi lần, nó là một phần của một cụm từ khác nhau.

Các Robots Meta

Thẻ Meta quan trọng mà đôi khi bạn cần là thẻ Robot Meta, trông giống như sau:

<meta name="robots" content="noindex,nofollow">

Sử dụng thẻ Meta trên, bạn có thể nói cho Spider hoặc Robot rằng bạn không muốn một số trang của bạn được lập chỉ mục, hoặc bạn không muốn có đường link đến trang đó.

Loạt bài hướng dẫn học SEO cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SEO phổ biến khác tại VietJack: