Soạn bài: Luật thơSoạn bài: Luật thơ

Các mục I, II, III xem SGK Ngữ Văn 12 trang 101 – 106

IV. Luyện tập

   Phân biệt cách gieo vần, ngắt nhịp và hài thanh của hai câu thơ bảy tiếng trong thể song thất lục bát với thể thơ thất ngôn Đường luật qua các ví dụ (SGK).

a. Chinh phụ ngâm - Đoàn Thị Điểm

Trống Tràng thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mở mịt thức mây.

- Cách gieo vần: gieo vần lưng: nguyệt, mịt

- Ngắt nhịp: nhịp 3 – 4.

Trống Tràng thành / lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền / mờ mịt thức mây.

- Hài thanh: cặp song thất lấy tiếng thứ 3 làm chuẩn, có thể có thanh bằng hoặc trắc. Ở đây là thanh bằng:

Trống Tràng thành (B)
Khói Cam Tuyền (B)

b. Cảnh khuya – Hồ Chí Minh

- Cách gieo vần: 1 vần, vần chân ở cuối câu thơ thứ 1, 2, 4: xa, hoa, nhà.

- Ngắt nhịp: Nhịp 3 - 4

- Hài thanh: theo mô hình sau:

  • Dòng 1: T-B-T

  • Dòng 2: B-T-B

  • Dòng 3: B-T-B

  • Dòng 4: T-B-T

--> Tiếng thứ 2, thứ 4, thứ 6.

Các bài soạn văn lớp 12 khác:

Loạt bài Soạn văn lớp 12 | Soạn bài lớp 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt ngữ văn 12 và bám sát nội dung sgk Ngữ văn 12 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.