Soạn bài: Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)Soạn bài: Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

I. Dùng từ không đúng nghĩa

1. Lỗi dùng từ

a, Từ dùng sai: “yếu điểm” - điểm quan trọng nhất

b, Từ dùng sai: “đề bạt” - những người có vị thế cao hơn cất nhắc người ở vị trí thấp hơn lên giữ trọng trách, nhiệm vụ

c, Từ dùng sai: “chứng thực”- xác nhận bằng hành động việc làm của bản thân.

2. Thay thế bởi các từ:

a, Điểm yếu

b, Đề đạt

c, Chứng kiến

II. LUYỆN TẬP

Bài 1 (trang 75 sgk ngữ văn 6 tập 1)

a, Bản tuyên ngôn

b, Tương lai xán lạn

c, Bôn ba hải ngoại

d, Bức tranh thủy mặc

e, Nói năng tùy tiện

Bài 2 (trang 75 sgk ngữ văn 6 tập 1)

a, Khinh khỉnh

b, Khẩn trương

c, Băn khoăn

Bài 3 (trang 76 sgk ngữ văn 6 tập 1) Chữa lỗi dùng từ

a, Tống: chỉ hoạt động của tay

b, Thực thà: tính người tự bộc lộ một cách tự nhiên, không giả tạo

c, Tinh tú: Những thứ đẹp, sáng giá

Bài 4 (trang 76 sgk ngữ văn 6 tập 1) Nghe viết chính tả

Các bài soạn văn lớp 6 hay khác:

Loạt bài Soạn văn lớp 6 | Soạn bài lớp 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt ngữ văn 6 và bám sát nội dung sgk Ngữ văn 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.