Soạn bài: Cụm danh từSoạn văn 6 | Soạn bài lớp 6 | Để học tốt ngữ văn 6

Soạn bài: Cụm danh từ

I. Cụm danh từ là gì?

Câu 1:

Các từ đứng trước các danh từ như hai (hai vợ chồng), một (một túp lều) làm rõ nghĩa về số lượng, bổ sung ý nghĩa cho danh từ trung tâm đứng sau nó.

Các từ đứng sau các danh từ như xưa (ngày xưa), ông lão đánh cá (vợ chồng ông lão đánh cá), nát trên bờ biển (túp lều nát trên bờ biển) có ý nghĩa cụ thể hoá ý nghĩa cho danh từ trung tâm đứng trước nó.

Câu 2: So sánh ý nghĩa của danh từ và cụm danh từ đã được mở rộng sau:

 • túp lều / một túp lều: xác định được đơn vị

 • một túp lều / một túp lều nát: biết thêm được tình trạng của lều

 • một túp lều nát / một túp lều nát trên bờ biển: xác định được vị trí.

- Từ một danh từ, người ta thêm vào các từ ngữ phụ thuộc đứng trước và sau nó để mở rộng ý nghĩa.

- Càng mở rộng, ý nghĩa của danh từ càng cụ thể hơn.

Câu 3: "Những chiếc quạt mới tinh" đang quay êm.

- Cụm danh từ: Những chiếc quạt mới tinh

- Nhận xét:

 • Ý nghĩa đầy đủ.

 • Cấu tạo phức tạp hơn "quạt"

 • Hoạt động giống danh từ "quạt".

II. Cấu tạo của cụm danh từ

Câu 1: Các cụm danh từ:

 • làng ấy

 • ba thúng gạo nếp

 • ba con trâu đực

 • ba con trâu ấy

 • chín con

 • năm sau

 • cả làng

Câu 2+3:

Cụm danh từ

III. Luyện tập

Câu 1:

Các cụm danh từ:

 • một người chồng thật xứng đáng

 • một lưỡi búa của người cha để lại

 • một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ.

Các từ in nghiêng là trung tâm của cụm.

Câu 2: Xếp các cụm danh từ vừa tìm được vào mô hình cụm danh từ.

Cụm danh từ

Câu 3: Các phụ ngữ cần điền theo thứ tự là: ấy; vừa rồi; cũ

Các bài soạn văn lớp 6 hay khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn | giải bài tập Tiếng Anh 6, giải bài tập Sinh học 6giải bài tập Toán 6 hay nhất tại VietJack

Loạt bài Soạn văn lớp 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt ngữ văn 6 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Giải bài tập Toán 6, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 10, Soạn văn lớp 11, ..., và các loạt bài Ngữ pháp và bài tập (có đáp án), đề kiểm tra, đề thi tiếng Anh lớp 6, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^