Soạn bài: Danh từ (tiếp theo)Soạn bài: Danh từ (tiếp theo)

I. Danh từ chung và danh từ riêng

1. Điền bảng

Danh từ chung Công ơn, vua, tráng sĩ, đền thờ, làng, huyện
Danh từ riêng Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Gia Lâm, Hà Nội

2. Nhận xét

Danh từ chung đứng đầu câu sẽ viết hoa. Danh từ riêng luôn luôn viết hoa

3. Các quy tắc viết hoa danh từ riêng

- Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam

- Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài

- Quy tắc viết hoa tên cơ quan chính phủ, danh hiệu, giải thưởng, huy chương.

II. Luyện tập

Bài 1 (trang 109 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Danh từ chung Miền, đất, bây giờ, nước, ta, vị, thần, con trai, thần
Danh từ riêng Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ,

Câu 2 (trang 109 sgk ngữ văn 6 tập 1)

a, Chim, mây, nước, hoa đều là những danh từ chung nhưng trong trường hợp câu (a) các danh từ này được nhân hóa trở thành nhân vật.

b, Út là danh từ riêng chỉ người viết hoa

c, Cháy- tên làng, tên địa lý Việt Nam viết hoa.

Câu 3 (trang 109 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Các danh từ riêng cần viết lại: Tiền Giang, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Pháp, Khánh Hòa, Phan Enag, Phan Thiết, Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc, Trung, Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng, Việt Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Câu 4 (trang 110 sgk ngữ văn 6 tập 1) Chính tả Ếch ngồi đáy giếng

Các bài soạn văn lớp 6 hay khác:

Loạt bài Soạn văn lớp 6 | Soạn bài lớp 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt ngữ văn 6 và bám sát nội dung sgk Ngữ văn 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.