Soạn bài: Nghĩa của từSoạn văn 6 | Soạn bài lớp 6 | Để học tốt ngữ văn 6

Soạn bài: Nghĩa của từ

I. Nghĩa của từ là gì?

Câu 1: Mỗi chú thích đã cho gồm 2 bộ phận:

- Chữ đậm: từ

- Chữ thường: giải thích nghĩa (sau dấu hai chấm).

Câu 2: Bộ phận chữ thường, sau dấu hai chấm nêu lên nghĩa của từ.

Câu 3: Từ là đơn vị có tính hai mặt trong ngôn ngữ: mặt nội dung và mặt hình thức. Mặt nội dung chính là nghĩa của từ.

II. Cách giải thích nghĩa của từ

Trong ba trường hợp chú thích trên, nghĩa của từ được giải thích theo hai kiểu:

- Trình bày khái niệm mà từ biểu thị (tập quán).

- Đưa ra từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ được giải thích (lẫm liệt, nao núng).

II. Luyện tập

Câu 1:

- Giải thích bằng khái niệm: quần thần, sứ giả, tre đằng ngà

- Giải thích bằng cách đưa ra từ đồng nghĩa, trái nghĩa: ghẻ lạnh, hoảng hốt.

Câu 2:

- Học hành: học và luyện tập để có hiểu biết, có kĩ năng.

- Học lỏm: nghe hoặc thấy người ta làm rồi làm theo, chứ không được ai trực tiếp dạy bảo.

- Học hỏi: tìm tòi, hỏi han để học tập.

- Học tập: học văn hoá có thầy, có chương trình, có hướng dẫn (nói một cách khái quát).

Câu 3: Điền các từ trung gian, trung niên, trung bình vào chỗ trống trong các chú thích sau sao cho phù hợp.

- Trung bình: ở vào khoảng giữa trong bậc thang đánh giá, không khá cũng không kém, không cao cũng không thấp.

- Trung gian: ở vị trí chuyển tiếp hoặc nối liền giữa hai bộ phận, hai giai đoạn, hai sự vật,...

- Trung niên: đã quá tuổi thanh niên nhưng chưa đến tuổi già.

Câu 4:

- Giếng: là hố đào thẳng đứng, sâu vào lòng đất, là nơi chứa nước sinh hoạt hằng ngày.

- Rung rinh: là một chuyển động nhẹ nhàng và liên tiếp.

- Hèn nhát: là thiếu can đảm đến mức đáng khinh.

Câu 5:

- mất hiểu theo ý của nhân vật Nụ là: không biết ở đâu (vì không mất tức là "biết nó ở đâu rồi")

- mất: không còn được sở hữu, không có, không thuộc về mình nữa.

Các bài soạn văn lớp 6 hay khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn | giải bài tập Tiếng Anh 6, giải bài tập Sinh học 6giải bài tập Toán 6 hay nhất tại VietJack

Loạt bài Soạn văn lớp 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt ngữ văn 6 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Giải bài tập Toán 6, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 10, Soạn văn lớp 11, ..., và các loạt bài Ngữ pháp và bài tập (có đáp án), đề kiểm tra, đề thi tiếng Anh lớp 6, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^