Soạn bài: Làm thơ bảy chữSoạn văn 8 | Soạn bài lớp 8 | Để học tốt ngữ văn 8

Soạn bài: Làm thơ bảy chữ

I. Kiến thức cơ bản

1. Số tiếng, số câu trong thơ bảy chữ:

- Thơ bảy chữ, cũng có nghĩa là thơ mà mỗi dòng thơ có bảy tiếng, gồm một số loại khác nhau:

    + Thơ bảy chữ cổ thể (còn gọi là cổ phong) – thất cổ, có hình thức tương đối tự do, có thể có câu không phải bảy tiếng.

    + Thơ thất ngôn Đường luật: tám câu bảy chữ - thất ngôn bát cú, và tứ tuyệt: bốn câu bảy chữ - thất ngôn tứ tuyệt, có niêm luật rất chặt chẽ.

    + Thơ bảy chữ hiện đại thường tự do, linh hoạt hơn thơ thất ngôn và tứ tuyệt Đường luật.

2. Nhịp thơ

Thường có ba cách ngắt: 4/3 ; 2/2/3; 2/5. Nhưng chủ yếu là cách ngắt nhịp 4/3.

VD:
Thân em vừa trắng / lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm / với nước non

3. Vần thơ

- Gieo vần chính, trùng nhau hoàn toàn

VD:
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son. 

- Có thể vần thông, không trùng nhau hoàn toàn.

VD:
Đi, bạn ơi, đi! Sống đủ đầy,
Sống tràn sinh lực, bốc men say.

- Vần có thể bằng, có thể trắc.

4. Bố cục trong thơ bảy chữ

- Phần đề: gồm phá đề (câu 1) tức là mở bài và thừa đề (câu 2) dùng để nối câu phá mà vào bài.

- Phần thực (câu 3 và 4): giải thích ý bài.

- Phần luận (câu 5 và 6): bàn bạc rộng nghĩa đầu bài.

- Phần kết (câu 7 và 8): tóm ý toàn bài.

Các bài soạn văn lớp 8 hay khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn | giải bài tập Tiếng Anh 8, soạn | giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm, giải bài tập Toán 8, Giải bài tập Vật Lý 8, Giải bài tập Sinh học 8giải bài tập Hóa học 8 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn văn lớp 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt ngữ văn 8 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn Tiếng Anh 8, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^