Adobe Flash là gìAdobe Flash là chương trình phần mềm trên Internet cho phép bạn xem các ảnh động hoặc video trên internet. Chương trình này được phát triển ban đầu bởi FutureWave, sau đó được đổi tên thành Macromedia Flash sau khi Macromedia mua lại sản phẩm này năm 1996. Năm 2005, Macromedia bị mua lại bởi hãng phần mềm Adobe

Thanh địa chỉ Address Bar

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope