Adsense là gìAdsense là dịch vụ của Google cho phép chủ website có thể kiếm tiền bằng cách đăng tải quảng cáo trên các website của họ lấy quảng cáo từ Google AdWords. Quảng cáo này được tạo ra bởi các nội dung mà người dùng xem và tìm kiếm trên google sử dụng Javascript. Khi người dùng xem hoặc click vào banner hình ảnh hoặc link, Google sẽ trả tiền cho chủ website dựa theo tỉ lệ số tiền họ kiếm được từ quảng cáo đó.

Thanh địa chỉ Address Bar

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope