Advertising là gì, Quảng cáo là gìAdvertising (Quảng cáo) trên Internet là một thuật ngữ cho việc sử dụng các đoạn text hay hình ảnh để làm quảng cáo cho một sản phẩm của một công ty hay một dịch vụ. Một đơn vị quảng cáo là một banner, một button có thể được đặt tại đầu, đuôi hoặc cạnh trang web.

Ad

Là một quảng cáo có thể nhìn thấy được đặt ở bất cứ đâu trên trang web

Ad Network (Mạng quảng cáo)

Một công ty chịu trách nhiệm quảng cáo. Ví dụ Google Adsense chịu trách nhiệm quảng cáo đối với các publisher, đăng quảng cáo với AdWords cho ai muốn đặt quảng cáo với google hoặc từ Adsense

Thanh địa chỉ Address Bar

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope