Adwords là gìAdwords là mạng dịch vụ quảng cáo của Google cho phép các website publisher đăng các quảng cáo trên máy tìm kiếm của Google và dịch vụ Adsense. Sau khi đăng ký một tài khoản Adwords, publisher (nhà phát hành) có thể tạo các chiến dịch quảng cáo cho các từ khóa, chọn giá CPC hay xem các báo cáo...Sử dụng AdWords là cách tuyệt vời để hướng đến những người sử dụng các dịch vụ của máy tìm kiếm Google cho các sản phẩm hoặc dịch vụ. Ví dụ một website có thể thiết lập tìm kiếm cho những người dùng hay tìm kiếm sách.

Thanh địa chỉ Address Bar

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope