Affiliate program - Chương trình tiếp thị (liên kết)Một công ty hay một website muốn người dùng từ các website khác (website tiếp thị) đến mua hàng và website tiếp thị này sẽ nhận được một khoản hoa hồng. Ví dụ ở Việt Nam như với Accesstrade, nếu ai đăng ký mạng quảng cáo này qua quảng cáo của một website nào đó thì website đó được tiền tiếp thị, nếu click vào mà không đăng ký website đó cũng không được tiền, khác với việc trả tiền qua click như Adsense.

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope