ARPANET là gì, ARPANET ra đời năm nàoARPANET là từ viết tắt của Advanced Research Projects Agency Network - Dự án nghiên cứu cao cấp về mạng được phát triển năm 1966 bởi Hoa Kỳ. Mạng ARPANET được sử dụng đầu tiên để kết nối các trường đại học và trạm nghiên cứu sử dụng chuyển mạch gói, được coi là bắt đầu của mạng internet ngày nay. Mạng ARPANET tạo ra giúp mọi người dễ dàng truy cập các máy tính, cải thiện trang thiết bị máy tính và nâng cao phương thức kết nối trong quân sự

Mô hình mạng ARPANET

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope