Attachment là gìKhi dùng với email, attachment là một file được gửi cùng với email. Một attachment có thể là một ảnh, một file word,excel, một file nhạc hay bất cứ loại file nào khác

Một attachment có thể chứa có file virus, trojans,malware. Nếu bạn nghi ngờ độ xác thực của attach nhận được, chúng tôi khuyên bạn không nên mở nó, nó có thể giúp phân tán các chương trình độc hại qua máy tính bạn và những người trong sổ địa chỉ của bạn

Attachment unavailable là thông báo khi file này hiện không còn khả dụng với bạn, có thể bị xóa hoặc bạn không có quyên xem nó. Thi thoảng bạn có thể gặp nó khi truy cập facebook

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope