Backlink là gìBacklink là bất cứ một liên kết nào đưa người dùng đến trang hiện tại từ trang đó. Trong html, để tìm ra backlink bạn có thể dùng đoạn mã dưới đây

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope