Banner là gìKhi bạn hướng đến việc quảng cáo trên internet thì cần thiết có một banner, web banner. Ngày nay banner có thể được nhìn thấy ở các góc của trang web hay cả vị trí trung tâm chính giữa để quảng cáo cho một website hay một sản phẩm dịch vụ mà trang web đang hỗ trợ.

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope