Bing là gìBing là một máy tìm máy tìm kiếm phát triển bởi Microsoft vào thăng 6/2009, thay thế cho Live Search, Windows Live Search và MSN search. Ngày nay, Bing được sử dụng cho các kết quả của tìm kiếm yahoo cũng như kết quả tìm kiếm trong facebook.

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope