BitTorrent là gìBitTorrent là một dịch vụ chia sẻ file được giới thiệu bởi Bram Cohem năm 2001, mà chia sẻ file dựa trên mạng lưới các người dùng. Điều làm nên thành công của BitTorrent là đặc tính chia sẻ của nó. Không chỉ download một file từ một người, người dùng còn có thể upload một phần của file để cho người dùng khác download nó, mặc dù toàn bộ file chưa download hết.

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope