Broadband là gìThuật ngữ này ám chỉ đến internet tốc độ cao hay truyền dẫn băng thông rộng. Băng thông rộng trong viễn thông cung cấp một số lượng đa dạng các kênh dữ liệu trên một đường dây kết nối. Ngày nay, có một lượng lớn các công nghệ cung cấp băng thông rộng cũng như các công ty cung cấp những dịch vụ này.

Người dùng internet băng thông rộng có tốc độ cao cũng như chất lượng trải nghiệm tốt hơn nhiều so với các kết nối dial-up. Người dùng băng rộng cũng có thể mua các router để chia sẻ các kết nối đến những máy tính khác trong cùng tòa nhà.

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope