Browser là gìCách gọi khác là web brower hay trình duyệt web, một browser (trình duyệt web) là một chương trình phần mềm tạo ra với mục đích hiển thị nội dụng trên các website. Những phần nội dung như hình ảnh, videos hay web page được liên kết với nhau thông qua các hyperlinks, phân loại trên URLs.

Có rất nhiều trình duyệt web được phát triển qua các năm qua. Trình duyệt đầu tiên có tên là WorldWideWeb được phát triển bởi Tim Berners-Lee năm 1990. Các trình duyệt phổ biến tại Việt Nam như Google Chrome, Cốc Cốc hay FireFox…

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope