Browse là gì



Thông thường, browse ám chỉ đến việc đọc hoặc lướt qua dữ liệu. Browsing thường được sử dụng để mô tả một người dùng khi đọc qua những trang Internet hoặc xem những nội dung trên file trong máy tính. Ví dụ, hiện tại bạn đang browsing internet hay còn gọi là bạn đang lướt web với trang vietjack.

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope