+1 là gì+1 có thể mang ý nghĩa dưới đây

1. Một button của Google plus khi bạn muốn giới thiệu trang web của ai đó. Ví dụ bạn có thể ấn với button +1 của Google plus trên trang vietjack để đề xuất trang này với bạn bè

2. Khi bạn đồng ý với ai đó trên một forum nào đó.

3. Khi tăng điểm, tăng mạng trong game

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope