Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 1: A day in the life of ...Unit 1: A day in the life of ...

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 1: A day in the life of ...

1. Phân biệt: / I / - / i: /

/ I /: Lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên.

Tuy nhiên, khi phát âm âm /ɪ/ ngắn, vị trí lưỡi thấp hơn, khoảng cách môi trên - dưới rộng hơn và miệng mở rộng 2 bên nhưng hẹp hơn một chút so với âm /i:/ dài.

/ i: /: Lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên, phát âm rất ngắn.

Ví dụ:

see /si:/

sit /sIt/

2. Nhận biết:

2.1. Nguyên âm /ɪ/ (ngắn):

i: “i” được phát âm là /ɪ/ trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng 1 hoặc 2 phụ âm.

Ví dụ: hit, kick, bit, miss, fit,…

a: “a” được phát âm là /ɪ/ đối với những danh từ có 2 âm tiết và có tận cùng bằng “age”.

Ví dụ: sausage, message, manage

e: “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu ngữ “be”, “de” và “re”.

Ví dụ: become, deactivate, repeat, release

ui: "ui" thường được phát âm là /ɪ/

Ví dụ: build, guilty, quit,…

- Các trường hợp khác:

u: Ví dụ: busy

e: Ví dụ: women

o: Ví dụ: women

2.2. Nguyên âm /i:/ (dài):

e: "e" thường được phát âm là /i:/ trong trường hợp có 2 phụ âm đứng trước 2 nguyên âm “e”

Ví dụ: complete, Vietnamese

ea: "ea" thường được phát âm là /i:/:

Ví dụ: tea, heat, read,…

ee: 2 chữ “e” đi liền nhau được phát âm là /i:/

Ví dụ: see, free, employee, bee, knee,…

ei: trong một số trường hợp

Ví dụ: receive, receipt

ie: "ie" thường được phát âm là /i:/ khi đứng trước "f" hoặc "ve"

Ví dụ: belief, relief, relieve,…

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 1 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-1-a-day-in-the-life-of.jsp