Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 1: A day in the life of ...Unit 1: A day in the life of ...

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 1: A day in the life of ...

1. Phân biệt: / I / - / i: /

/ I /: Lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên.

Tuy nhiên, khi phát âm âm /ɪ/ ngắn, vị trí lưỡi thấp hơn, khoảng cách môi trên - dưới rộng hơn và miệng mở rộng 2 bên nhưng hẹp hơn một chút so với âm /i:/ dài.

/ i: /: Lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên, phát âm rất ngắn.

Ví dụ:

see /si:/

sit /sIt/

2. Nhận biết:

2.1. Nguyên âm /ɪ/ (ngắn):

i: “i” được phát âm là /ɪ/ trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng 1 hoặc 2 phụ âm.

Ví dụ: hit, kick, bit, miss, fit,…

a: “a” được phát âm là /ɪ/ đối với những danh từ có 2 âm tiết và có tận cùng bằng “age”.

Ví dụ: sausage, message, manage

e: “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu ngữ “be”, “de” và “re”.

Ví dụ: become, deactivate, repeat, release

ui: "ui" thường được phát âm là /ɪ/

Ví dụ: build, guilty, quit,…

- Các trường hợp khác:

u: Ví dụ: busy

e: Ví dụ: women

o: Ví dụ: women

2.2. Nguyên âm /i:/ (dài):

e: "e" thường được phát âm là /i:/ trong trường hợp có 2 phụ âm đứng trước 2 nguyên âm “e”

Ví dụ: complete, Vietnamese

ea: "ea" thường được phát âm là /i:/:

Ví dụ: tea, heat, read,…

ee: 2 chữ “e” đi liền nhau được phát âm là /i:/

Ví dụ: see, free, employee, bee, knee,…

ei: trong một số trường hợp

Ví dụ: receive, receipt

ie: "ie" thường được phát âm là /i:/ khi đứng trước "f" hoặc "ve"

Ví dụ: belief, relief, relieve,…

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 1 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-a-day-in-the-life-of.jsp