Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 10: ConservationUnit 10: Conservation

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 10: Conservation

1. Phân biệt các phụ âm: /b/ - /p/

/b/: đầu tiên đóng chặt 2 môi sau đó đẩy hơi từ phía trong ra tạo thành âm, cách phát âm tương tự /p/, âm /b/ là phụ âm kêu, âm môi và là âm bật hơi.

Ví dụ: bee, ban, bad, back,…

/p/: đầu tiên môi trên và dưới đóng lại sau đó mở miệng bật hơi từ bên trong ra tạo thành âm /p/, phát âm nhanh gọn, âm /p/ thì là phụ âm không kêu, âm được tạo ra do 2 môi , âm bật.

Ví dụ: pea, pan, cap, provide,…

2. Nhận biết

2.1. Phụ âm /b/

Chỉ có phụ âm "b" được phát âm là /b/.

Ví dụ: baby, back, ball, bamboo, blue,…

Những âm tiết được viết với hai chữ “b” (bb) thì nó vẫn được phát âm là /b/.

Ví dụ: bubble, dabble, rabbit, shabby,…

Chữ “b” không câm khi nó là âm bắt đầu một âm tiết mới, dù đứng sau “m”.

Ví dụ: humble, rumble, camber,…

2.2. Phụ âm /p/

Chỉ có phụ âm "p" được phát âm là /p/.

Ví dụ: part, pie, pen, ping, pull, spell,…

Hai chữ “p” (pp) vẫn được phát âm là /p/.

Ví dụ: apparent, appear, apple, happy,…

3. Luyện nói

Luyện nói các câu sau:

a. Pat buys Bill a big pad of paper.

b. A black bee is picking some pollen.

c. Put the blouses in the paper bags.

d. Paul borrowed a book about puppies from the library.

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 10 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-10-conservation.jsp