Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 11: National ParksUnit 11: National Parks

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 11: National Parks

1. Phân biệt các phụ âm: /t/ - /d/

/t/: Đặt mặt lưỡi dưới lợi hàm trên để chặn luồng khí trong miệng, ngạc mềm được nâng lên. Rồi bật mạnh luồng khí ra khỏi miệng nhưng không làm rung dây thanh trong cổ họng khi phát âm.

Ví dụ: eat, suit, tea, tennis,…

/d/: Đặt mặt lưỡi dưới lợi hàm trên để chặn luồng khí trong miệng, ngạc mềm được nâng lên. Rồi bật mạnh luồng khí ra khỏi miệng, nhưng không mạnh bằng âm /t/ và làm rung dây thanh trong cổ họng khi phát âm.

Ví dụ: door, down, deep, food,…

=> Hai âm này khác nhau ở chỗ, âm /t/ cổ họng không rung còn âm /d/ thì có.

2. Nhận biết

2.1. Phụ âm /t/

Chỉ có phụ âm "t" được phát âm là /t/.

Ví dụ: top, ten, steak, tomato, student,…

2.2. Phụ âm /d/

Chỉ có phụ âm "d" được phát âm là /d/.

Ví dụ: day, down, die, drain, drink,…

3. Luyện nói

Luyện nói các câu sau:

a. Teddy met them at the market.

b. Could you tell me how to get to the train station?

c. David didn’t do the dishes.

d. Dan drove us around before dinner.

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 11 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-11-national-parks.jsp