Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 14: The World CupUnit 14: The World Cup

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 14: The World Cup

1. Các phụ âm /g/ và /k/

/g/: Đây là âm ngắn và yếu, không bật hơi. nâng phần lưỡi sau lên cao chạm tới vòm mềm như hình vẽ, như vậy luồng hơi từ phía trong sẽ bị cản lại. Sau đó áp lực luồng hơi trong vòm miệng tăng lên, đẩy lưỡi đi xuống và ra ngoài. Thanh âm rung.

Ví dụ: get, good, girl, begin, give,…

/k/: Nâng phần lưỡi sau lên cao chạm tới vòm mềm như hình vẽ, như vậy luồng hơi từ phía trong sẽ bị cản lại. Sau đó áp lực luồng hơi trong vòm miệng tăng lên, đẩy lưỡi đi xuống và ra ngoài.

Ví dụ: key, check, clock, school, cold,…

2. Nhận biết

2.1. Phụ âm /g/

Chỉ có phụ âm "g" được phát âm là /g/.

Ví dụ: glass, glue, again, together, guest,…

2.2. Phụ âm /k/

"k" được phát âm là /k/.

Ví dụ: look, click, clock, check,…

"c" được phát âm là /k/ khi nó đứng trước a, u, o, r và l.

Ví dụ: cause, create, custom, combat, clause,…

"qu" được phát âm là /k/.

Ví dụ: quay, queu, technique,…

"qu" còn được phát âm là /kw/.

Ví dụ: quality, question, qualification,…

"x" được phát âm là /ks/ và /kʃ/.

Ví dụ: mix, fax, sexual,…

"ch" được phát âm là /k/.

Ví dụ: chaos, chord, chorus, character,…

3. Luyện nói

Luyện nói các câu sau:

a. I’ll make a cake for Mike.

b. Look at the black bike over there.

c. Lukie fell off his bike and scraped his skin.

d. Geggy begged to go to the art gallery.

e. Please give me eight gallons of gas.

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 14 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-14-the-world-cup.jsp