Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 14: The World CupUnit 14: The World Cup

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 14: The World Cup

1. Các phụ âm /g/ và /k/

/g/: Đây là âm ngắn và yếu, không bật hơi. nâng phần lưỡi sau lên cao chạm tới vòm mềm như hình vẽ, như vậy luồng hơi từ phía trong sẽ bị cản lại. Sau đó áp lực luồng hơi trong vòm miệng tăng lên, đẩy lưỡi đi xuống và ra ngoài. Thanh âm rung.

Ví dụ: get, good, girl, begin, give,…

/k/: Nâng phần lưỡi sau lên cao chạm tới vòm mềm như hình vẽ, như vậy luồng hơi từ phía trong sẽ bị cản lại. Sau đó áp lực luồng hơi trong vòm miệng tăng lên, đẩy lưỡi đi xuống và ra ngoài.

Ví dụ: key, check, clock, school, cold,…

2. Nhận biết

2.1. Phụ âm /g/

Chỉ có phụ âm "g" được phát âm là /g/.

Ví dụ: glass, glue, again, together, guest,…

2.2. Phụ âm /k/

"k" được phát âm là /k/.

Ví dụ: look, click, clock, check,…

"c" được phát âm là /k/ khi nó đứng trước a, u, o, r và l.

Ví dụ: cause, create, custom, combat, clause,…

"qu" được phát âm là /k/.

Ví dụ: quay, queu, technique,…

"qu" còn được phát âm là /kw/.

Ví dụ: quality, question, qualification,…

"x" được phát âm là /ks/ và /kʃ/.

Ví dụ: mix, fax, sexual,…

"ch" được phát âm là /k/.

Ví dụ: chaos, chord, chorus, character,…

3. Luyện nói

Luyện nói các câu sau:

a. I’ll make a cake for Mike.

b. Look at the black bike over there.

c. Lukie fell off his bike and scraped his skin.

d. Geggy begged to go to the art gallery.

e. Please give me eight gallons of gas.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 14 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-the-world-cup.jsp